Koncertní sál

Koncertní sál Antonína Dvořáka, působiště Karlovarského symfonického orchestru, je každoročně dějištěm významných kulturních a společenských akcí.


Dějiště významných akcí

Mezi tyto akce patří například Dvořákův karlovarský podzim a Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka.

Koncertní sál je také využíván během Mezinárodního filmového festivalu, kdy zde probíhají projekce festivalových filmů a jiné doprovodné kulturní akce.

Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr byl založen Josefem Labickým v roce 1835 jako sezónní lázeňské těleso.

O 40 let později rozhodli radní o jeho celoroční působnosti a Karlovy Vary se staly lázněmi s druhým nejstarším stálým symfonickým orchestrem v Evropě.

V dramaturgii Karlovarského symfonického orchestru jsou všechna základní díla klasického a romantického repertoáru a vybraná díla hudby 20. století.

Bohatě je zastoupena česká tvorba, především Dvořákova Novosvětská, Smetanova Má vlast, skladby Janáčkovy, Sukovy, Martinů a dalších.


Pokračujte v prohlídce  →  Historie Lázní III