Lázeňská léčba, SPA

Spa hotel Windsor se zaměřuje na tradiční lázeňskou léčbu s využitím místních přírodních zdrojů – termominerální vody a peloidů.


Co je tradiční lázeňská léčba?

Základem léčby je pitná kúra a tradiční horké minerální koupele v kombinaci s moderními balneologickými metodami jako jsou masáže, magnetoterapie, elektroléčba a další.

Nedílnou součástí terapie jsou zdravotní výchova a dietní stravování pod dohledem nutričního terapeuta.

Indikace pro lázeňskou léčbu

Lázeňská péče

Léčebný pobyt ve Spa hotelu Windsor zahrnuje:

Koupel v termominerálním bazénu

V lázeňském hotelu Windsor se vracíme k osvědčené tradici karlovarské lázeňské léčby: koupeli v bazénu s léčivou termominerální vodou o teplotě 36-38 °C.

Tento bazén je v hotelovém prostředí jediný v České republice.

Pitná kúra

Karlovarská minerální voda má následující blahodárné účinky:

Složení karlovarské minerální vody

Dvanáct využívaných karlovarských léčivých pramenů má téměř stejné chemické složení. Liší se jen svou teplotou (30–72 °C) a množstvím volného rozpuštěného kysličníku uhličitého, který ovlivňuje i pH 6,5–7,3.

Chemicky se jedná o hydrouhličitano-sírano-chlorido-sodnou teplici, středně mineralizovanou 6,5–6,8 g/l, slabě hypotonickou.

Upozornění

Vzhledem k tomu, že karlovarská minerální voda obsahuje vysoce koncentrovanou směs přírodních látek, není určena ke stálému či neregulovanému užívání. Denní dávku doporučí lékař. Pije se před jídlem, nejlépe během procházky přímo u pramenů. Pohárek o velikosti 2 dl by se měl vypít během 3–10 minut (s minimální přestávkou mezi pohárky 5–10 minut).

Kontraindikace lázeňského pobytu

Stavy, při kterých je lázeňské léčení nevhodné a může být výrazně omezeno nebo zcela odmítnuto.

 • Infekční nemoci
  přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství
 • Všechny nemoci v akutním stádiu
  a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu
 • Klinické známky oběhového selhání
 • Závažné poruchy srdečního rytmu
  a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku
 • Stavy po hluboké trombóze
  do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • Opakující se profuzní krvácení
  jakékoli etiologie v posledních 12 měsících
 • Kachexie
 • Zhoubné nádory během léčby
  a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci
 • Nekompenzovaná epilepsie
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz
  a duševní poruchy, stavy zmatenosti, demence
 • Závislost na alkoholu
  a závislost na návykových látkách
 • Inkontinence moče a stolice
 • Těhotenství
 • Žlučové kameny
  v hlavním žlučovodu, poruchy odtoku žluči
 • Jaterní nedostatečnost
 • Krvácení z jícnových varixů
 • Porucha funkce jater z alkoholu
 • Závažné projevy celkové aterosklerozy
 • Nehojící se kožní defekty
 • Ledvinová nedostatečnost

Pokračujte v prohlídce  →  Léčebné & wellness procedury